Eugene Y. Evasco - Palihan: Hikayat sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat

Ebooks Descripción

Palihan: Hikayat sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat Descarga gratuito EPUB Matagal nang naghihintay ang paglalathala ng teksbuk ng mga bagong manunulat at editor upang magdulot ng mga bagong saliksik at mga bagong paraan ng pagtuturo sa nilalaman ng teksbuk. Ito ang pangunahing birtud ng aklat nina Will Ortiz at Eugene Evasco. Bukod pa. masinop ang dalawang manunulat/editor sa pagbalangkas ng kanilang mga leksiyon. Matagal nang naghihintay ang paglalathala ng teksbuk ng mga bagong manunulat at editor upang magdulot ng mga bagong saliksik at mga bagong paraan ng pagtuturo sa nilalaman ng teksbuk. Ito ang pangunahing birtud ng aklat nina Will Ortiz at Eugene Evasco. Bukod pa. masinop ang dalawang manunulat/editor sa pagbalangkas ng kanilang mga leksiyon.

14.03.2019, 16:05

Descargar "Palihan: Hikayat sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat" EPUB